Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Zapraszam osoby bezrobotne do składania wniosków
o skierowanie na szkolenie indywidualne 
w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm

Termin składania wniosków:

od dnia 28.09.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe ,,Prawo jazdy kat. C”

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

 zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zapraszam do składania

„Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej"

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

 zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

(rekrutacja uzupełniająca)

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin składania wniosków od dnia 20.09.2017 r. do dnia 21.09.2017 r.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania

„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

Termin naboru: od dnia 12.09.2017 r. do dnia 13.09.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 12-14 września 2017 r.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”   

Termin naboru:     od dnia 11.09.2017 r. do dnia 13.09.2017 r.

Informacje nt. wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację
i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: ,,Prawo jazdy kat. C”