Aktualnośći z kategori : Bezrobotni Kanał RSS: Bezrobotni

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku informuje, iż w związku z wyczerpaniem przyznanego limitu środków przeznaczonego na realizację prac interwencyjnych

zamknięty został z dniem 17.10.2018 roku nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 15 - 17 października 2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

INFORMUJE  PRACODAWCÓW
mających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu pułtuskiego

o terminie naboru wniosków o przyznanie środków rezerwy KFS
na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

 od 03.10.2018 r.  do 04.10.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy”
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także
realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
(rekrutacja uzupełniająca)

INFORMACJE OGÓLNE: Termin naboru: od dnia 27.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r.