Aktualnośći z kategori : Bezrobotni Kanał RSS: Bezrobotni

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 24.08.2018 r

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,

 na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 24.08.2018 r

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 06.09.2018 r. do dnia 07.092018 r.

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizwoanych w ramach Narodowego
Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 06.09.2018 r. do dnia 07.09.2018 r.