Aktualnośći z kategori : Pracodawcy Kanał RSS: Pracodawcy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków: od dnia 20.02.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 28.02.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania

„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe

,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

w ramach realizowanego projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających
bez pracy w powiecie pułtuskim (II)

w terminie od dnia 26.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

DYSPONUJE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY NA:

organizację szkoleń indywidualnych.

Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne do składania wniosków.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniu 26.02.2018 r.