Aktualnośći z kategori : Pracodawcy Kanał RSS: Pracodawcy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

INFORMUJE PRACODAWCÓW

o terminie naboru wniosków o przyznanie środków KFS
na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
w dniu 30.05.2018 r.

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018”

Termin składania wniosków: od dnia 22.05.2018 r. do dnia 23.05.2018 r.

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne

w ramach realizowanego w 2018 r. projektu
pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozotających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)

w terminie od dnia 28.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
na realizację programu regionalnego ,,Mazowsze 2018''

w terminie od dnia 23.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.