Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków: od dnia 31.01.2018 r. do dnia 02.02.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków   od dnia 15.01.2018 r. do dnia 17.01.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

NOWE ZASADY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

OD 1.01.2018 r.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

W DNIU 22.12.2017 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁTUSKU

BĘDZIE NIECZYNNY

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

INFORMUJE,

iż zamknięto nabór „Wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych
do 30 roku życia”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku informuje,
iż zamknięty został z dniem 04.12.2017 roku nabór
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”
w ramach realizowanego w 2017 roku projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”,

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania

„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin naboru: od dnia 07.12.2017 r. do dnia 08.12.2017 r.