Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

ZAWIADOMIENIE O:
nierozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
którego przedmiotem była organizacja i przeprowadzanie
szkolenia grupowego w zakresie: "Magazynier z obsługą wózka jezdniowego".

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe

,,Prawo jazdy kat. C''

w terminie od 19.05.2017 r. do 24.05.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach realizacji w 2017 roku projektu

pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

(rekrutacja uzupełniająca)

Termin składania wniosków: od dnia 18.05.2017 r. do dnia 19.05.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2017”

Termin składania wniosków: od dnia 18.05.2017 r. do dnia 19.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie wypłaty stypendiów

OGŁOSZENIE

w sprawie wypłaty stypendiów w dniu 10.05.2017 r.

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostajacych bez pracy
w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków od 08.05.2017 r. do 09.05.2017 r.

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu

Termin składania wniosków
od 08.05.2017 r. do 09.05.2017 r.

PUŁTUSKIE TARGI PRACY 2017

19.04.2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 27-28 kwietnia 2017 r.