Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

OGŁOSZENIE

O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA

organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego
w zakresie: ,,Prawo jazdy kat. C”

Informacje nt. wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup usługi szkoleniowej – „Prawo jazdy kat. C”

Zapraszam do składania wniosków
o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,

Termin składania wniosków: od dnia 16.08.2017 r. do dnia 18.08.2017 r.

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku informuje,

iż z dniem 25.07.2017 roku został zamknięty

nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm.

 

 


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania

"Wniosków o refundację kosztów

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy",

w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem,

w terminie od dnia 31.07.2017 r. do dnia 02.08.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania

,,Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy'',

w ramach realizacji programu aktywizacji zawodowej

bezrobotnych zamieszkujących na wsi,

w terminie od dnia 31.07.2017 r. do dnia 02.08.2017 r.


Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Termin składania wniosków: od dnia 19 lipca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych''
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, pozyskanych z Rezerwy Ministra

Termin składania wniosków: od dnia 10.07.2017 r.
do dnia wyczerpania limitu środków finansowych

Świadczenie działań

aktywizacyjnych

UWAGA:

zmiana w naborach wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku ze zmianą rozporządzenia