Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 16 - 18 kwietnia 2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych’’

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
na realizację programu regionalnego ,,Mazowsze 2018’’

Termin składania wniosków: od dnia 05.04.2018 r. do dnia 06.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych’’
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin składania wniosków: od dnia 05.04.2018 r. do dnia 06.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

informuje o realizowanym programie regionalnym ,,MAZOWSZE 2018’’

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 Termin składania wniosków: od dnia 15.03.2018 r.
do dnia wyczerpania przyznanego limitu środków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu

pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków: od dnia 05.03.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 29.03.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm

Termin składania wniosków: od dnia 06.03.2018 r. do dnia 07.03.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków: od dnia 20.02.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 28.02.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania

„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm