Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,

 na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 24.08.2018 r

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 06.09.2018 r. do dnia 07.092018 r.

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizwoanych w ramach Narodowego
Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 06.09.2018 r. do dnia 07.09.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
 
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Termin składania wniosków: 17.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
przyznanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
 
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych,
a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Termin składania wniosków: 17.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od dnia 08.08.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 24.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych
ˮ

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia 22.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych
ˮ

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia 22.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
przyznanych na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobociaoraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania wniosków: od dnia 20.08.2018 r. do dnia 21.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od dnia 20.08.2018 r. do dnia 21.08.2018 r.