Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza w dniu 7 sierpnia 2018 r.

do składania "Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)"

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułrtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

w terminie od dnia 07.08.2018 r. do dnia 08.08.2018 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

w terminie od dnia 07.08.2018 r. do dnia 08.08.2018 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od 23.07.2018 r. do 24.07.2018 r.

Ogłaszam ponowny nabór na szkolenia indywidualne
w ramach realizowanego projektu
pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 16.07.2018 r. do wyczerpania limitu środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 31.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
przyznanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
 
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych,
a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Termin składania wniosków: od dnia 19.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
 na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi

Termin składania wniosków: od dnia 19.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: dnia 19.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków:od dnia 19.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych
ˮ
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację

programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego
Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Termin składania wniosków: od dnia 18.07.2018 r. do dnia 19.07.2018 r.