Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania wniosków: od dnia 27.08.2018 r. do dnia wyczerpania przyznanego limitu środków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania wniosków: od dnia 27.08.2018 r. do dnia wyczerpania przyznanego limitu środków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 13 - 14 września 2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus.

Termin naboru: od dnia 30.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Termin naboru: od dnia 30.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 24.08.2018 r

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,

 na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 24.08.2018 r

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 06.09.2018 r. do dnia 07.092018 r.

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizwoanych w ramach Narodowego
Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 06.09.2018 r. do dnia 07.09.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
 
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Termin składania wniosków: 17.08.2018 r.