Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
przyznanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
 
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych,
a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Termin składania wniosków: 17.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od dnia 08.08.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 24.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych
ˮ

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia 22.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych
ˮ

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: od dnia 21.08.2018 r. do dnia 22.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
przyznanych na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobociaoraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania wniosków: od dnia 20.08.2018 r. do dnia 21.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od dnia 20.08.2018 r. do dnia 21.08.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza w dniu 7 sierpnia 2018 r.

do składania "Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)"

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułrtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

w terminie od dnia 07.08.2018 r. do dnia 08.08.2018 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

w terminie od dnia 07.08.2018 r. do dnia 08.08.2018 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od 23.07.2018 r. do 24.07.2018 r.