Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Ogłaszam ponowny nabór na szkolenia indywidualne
w ramach realizowanego projektu
pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 16.07.2018 r. do wyczerpania limitu środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 31.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
przyznanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
 
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych,
a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Termin składania wniosków: od dnia 19.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
 na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi

Termin składania wniosków: od dnia 19.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków: dnia 19.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Termin składania wniosków:od dnia 19.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych
ˮ
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację

programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego
Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Termin składania wniosków: od dnia 18.07.2018 r. do dnia 19.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych
ˮ

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, na realizację
programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Termin składania wniosków: od dnia 18.07.2018 r. do dnia 19.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania

„Wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej”
w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Termin składania wniosków 13.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz

Termin naboru: od dnia 16.07.2018 r. do dnia 17.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”
na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Termin naboru: od dnia 16.07.2018 r. do dnia 17.07.2018 r.