Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania „Wniosków o przyznanie refundacji
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”

w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Termin naboru: 27.06.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków

o zorganizowanie stażu – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Ogłaszam ponowny nabór na szkolenia indywidualne
w ramach realizowanego projektu

pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 14.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od 14.06.2018 r. do 15.06.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania

„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 20 - 22 czerwca 2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania

„Wniosków o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej”
w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Termin składania wniosków 14.06.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej”

Termin naboru: 13.06.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach realizacji w 2018 roku projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od dnia 30.05.2018 r. do dnia wyczerpania przyznanego limitu środków

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków
od dnia 28.05.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,

jednak nie później niż do dnia 25.06.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu

Termin składania wniosków: od 11.06.2018 r. do 12.06.2018 r.