Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

INFORMUJE PRACODAWCÓW

o terminie naboru wniosków o przyznanie środków KFS
na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
w dniu 30.05.2018 r.

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2018”

Termin składania wniosków: od dnia 22.05.2018 r. do dnia 23.05.2018 r.

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne

w ramach realizowanego w 2018 r. projektu
pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozotających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)

w terminie od dnia 28.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
na realizację programu regionalnego ,,Mazowsze 2018''

w terminie od dnia 23.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r.

Zmiany w projekcie

pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)’’

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach realizacji w 2018 roku projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od dnia 15.05.2018 r. do dnia 16.05.2018 r.

TARGI PRACY 2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 16 - 18 maja 2018 r.

 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

realizuje

"Program staży w placówkach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa’’

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od 14.05.2018 r. do 15.05.2018 r.