Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków od dnia 04.07.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 24.08.2018 r.

Ogłaszam ponowny nabór na szkolenia indywidualne

w ramach realizowanego projektu
pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 05.07.2018 r. do dnia 10.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

Termin składania wniosków: od dnia 05.07.2018 r. do dnia 06.07.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

 Termin składania wniosków: od dnia 05.07.2018 r. do dnia 06.07.2018 r.

Informuję o realizowanym
programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych
w regionach wysokiego bezrobocia
oraz na terenach rewitalizowanych,
a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus,
finansowanym z dodatkowych środków Funduszu Pracy
przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Informuję o realizowanym
programie aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zamieszkujących na wsi,
 finansowanym z dodatkowych środków Funduszu Pracy
przyznanych z Rezerwy Ministra
na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania „Wniosków o przyznanie refundacji
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”

w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Termin naboru: 27.06.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków

o zorganizowanie stażu – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Ogłaszam ponowny nabór na szkolenia indywidualne
w ramach realizowanego projektu

pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 14.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od 14.06.2018 r. do 15.06.2018 r.