Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

e-Składka – proste płatności do ZUS

 Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

         „Europejskie Dni Pracodawców 2017” 

STAROSTA PUŁTUSKI
DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PUŁTUSKU
STARSZY CECHU I DYREKTOR BIURA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W PUŁTUSKU

zapraszają na spotkanie z okazji obchodów

 EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCÓW 2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania

"Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"
(Algorytm)

                                                                  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania

"Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy"
(Rezerwa Ministra - rekrutacja uzupełniająca)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
INFORMUJE  PRACODAWCÓW
mających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności
na terenie powiatu pułtuskiego
o terminie naboru wniosków o przyznanie środków KFS

na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

w dniu 2 listopada 2017 r.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: od dnia 23.10.2017 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 08.12.2017 r.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm

Termin składania wniosków: od dnia 26.10.2017 r. do dnia 27.10.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
ogłasza nabór na szkolenia indywidualne

w ramach realizowanego projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)

w terminie od 19.10.2017 r. do 23.10.2017 r.