Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

UWAGA:

zmiana w naborach wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku ze zmianą rozporządzenia

OGŁOSZENIE

O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA

organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego
w zakresie: ,,Prawo jazdy kat. C”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania wniosków:
od dnia 06.07.2017 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, pozyskanych z Rezerwy Ministra

 Termin składania wniosków: od dnia 06.07.2017 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, pozyskanych z Rezerwy Ministra 

Termin naboru: od 12.07.2017 r. do 14.07.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin naboru: od 12.07.2017 r. do 14.07.2017 r.

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostajacych bez pracy
w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków od dnia 05.07.2017 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak  nie później niż do dnia 20.08.2017 r.

Informacje nt. wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na organizację i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie:
,,Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL BASE’’

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
INFORMUJE  PRACODAWCÓW
mających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności
na terenie powiatu pułtuskiego
o terminie naboru wniosków o przyznanie środków KFS

na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

w dniu 30.06.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 26-27 czerwca 2017 r.