Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania

„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”

w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm.

Termin naboru: od 21.06.2017 r. do 23.06.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania

„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej” w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, pozyskanych z Rezerwy Ministra

Termin naboru: od 21.06.2017 r. do 23.06.2017 r.

Informacja

o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych''
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Termin składania wniosków: od dnia 19.06.2017 r. do dnia 21.06.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych''
w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm

Termin składania wniosków: od dnia 19.06.2017 r. do dnia 21.06.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

 Termin składania wniosków: od dnia 19.06.2017 r. do dnia 21.06.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek
Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Termin składania wniosków: od dnia 19.06.2017 r. do dnia 21.06.2017 r.


Ogłaszam nabór na szkolenia indywidualne

w ramach realizowanego projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)''

w terminie od 22.06.2017 r. do 27.06.2017 r.

Informacje nt. wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: ,,Magazynier z obsługą wózka jezdniowego’’

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu
dla osób bezrobotnych

w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostajacych bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków od dnia 12.06.2017 r. do dnia 14.06.2017 r.