Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

pn. ,,Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie pułtuskim (III)’’

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku realizuje projekt

pn.: „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie pułtuskim (III)”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach programu regionalnego
„MAZOWSZE 2018”

Termin składania wniosków: od dnia 11.04.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin składania wniosków: od dnia 11.04.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 16 - 18 kwietnia 2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych’’

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku,
na realizację programu regionalnego ,,Mazowsze 2018’’

Termin składania wniosków: od dnia 05.04.2018 r. do dnia 06.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych’’
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin składania wniosków: od dnia 05.04.2018 r. do dnia 06.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

informuje o realizowanym programie regionalnym ,,MAZOWSZE 2018’’

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 Termin składania wniosków: od dnia 15.03.2018 r.
do dnia wyczerpania przyznanego limitu środków