Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Zmiany w projekcie

pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)’’

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach realizacji w 2018 roku projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od dnia 15.05.2018 r. do dnia 16.05.2018 r.

TARGI PRACY 2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 16 - 18 maja 2018 r.

 Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

realizuje

"Program staży w placówkach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa’’

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od 14.05.2018 r. do 15.05.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków: od dnia 27.04.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 25.05.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

ogłasza nabór na szkolenia indywidualne

w ramach realizowanego projektu pn. ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)

Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia 26.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania

„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

Termin naboru: od dnia 26.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.

DNI OTWARTE

FUNDUSZY EUROPEJSKICH