Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania ,,Wniosków o organizację robót publicznych''
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin składania wniosków: od dnia 19.10.2017 r. do dnia 20.10.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania

„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej” w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, pozyskanych z Rezerwy Ministra

Termin naboru: od 18.10.2017 r. do 19.10.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza do składania

„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm.

Termin naboru: od dnia 18.10.2017 r. do dnia 20.10.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania

„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 17-19 października 2017 r.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zapraszam do składania
„Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” w ramach  (PFRON)

Termin naboru: od dnia 04.10.2017 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 31.10.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy, pozyskanych z Rezerwy Ministra

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej” (rekrutacja uzupełniająca)

Termin naboru: od dnia 25.09.2017 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych, jednak nie później niż do dnia 08.12.2017 r.

Zapraszam osoby bezrobotne do składania wniosków
o skierowanie na szkolenie indywidualne 
w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm

Termin składania wniosków:

od dnia 28.09.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe ,,Prawo jazdy kat. C”

w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

 zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”