Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zapraszam do składania

„Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej"

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

 zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

(rekrutacja uzupełniająca)

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin składania wniosków od dnia 20.09.2017 r. do dnia 21.09.2017 r.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania

„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”

Termin naboru: od dnia 12.09.2017 r. do dnia 13.09.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: 12-14 września 2017 r.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania
„Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”   

Termin naboru:     od dnia 11.09.2017 r. do dnia 13.09.2017 r.

Informacje nt. wyboru najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację
i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie: ,,Prawo jazdy kat. C”

W związku z dokonanymi zmianami do realizowanego projektu pozakonkursowego
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

informuje

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku informuje,

iż dokonał zmian w projekcie

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie pułtuskim (II)”
,

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe
,,Prawo jazdy kat. C''

w ramach projektu
pn. ,,Aktywizacja osób młodych, pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)''

w terminie od dnia 18.08.2017 r. do dnia 22.08.2017 r.