Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy,
pozyskanych z Rezerwy Ministra na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

 Termin składania wniosków od dnia 12.06.2017 r. do dnia 14.06.2017 r.

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin składania wniosków od dnia 12.06.2017 r. do dnia 14.06.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
informuje o realizowanym programie
  aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach realizacji w 2017 roku projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

(rekrutacja uzupełniająca)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2017”

Termin składania wniosków: od dnia 06.06.2017 r. do dnia wyczerpania przyznanego limitu środków

ZAPYTANIA WYKONAWCY

dotyczące zakupu usługi szkoleniowej -

Pracownik biurowy z certyfiaktem ECDL BASE.

OGŁOSZENIE

O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie:
„Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL BASE”
,

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania
„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: od 25.05.2017 r. do 26.05.2017 r.

Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON


Termin składania wniosków: 25.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu postępowania

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego w zakresie:
„Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”