Aktualności Kanał RSS: Wszystkie aktualności

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania

„Wniosków o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej”

Termin naboru: od dnia 24.04.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych

Termin składania wniosków:
od dnia 19.04.2018 r. do dnia 20.04.2018 r.

ZAPROSZENIE

TARGI PRACY 2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (III)”

Termin składania wniosków: od dnia 17.04.2018 r. do dnia 18.04.2018 r.

ZAPROSZENIE

TARGI PRACY 2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”

Termin składania wniosków: od dnia 06.04.2018 r. do dnia wyczerpania limitu środków finansowych,
jednak nie później niż do dnia 25.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

pn. ,,Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie pułtuskim (III)’’

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku realizuje projekt

pn.: „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
w powiecie pułtuskim (III)”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach programu regionalnego
„MAZOWSZE 2018”

Termin składania wniosków: od dnia 11.04.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

zaprasza do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych
w ramach środków Funduszu Pracy - Algorytm

Termin składania wniosków: od dnia 11.04.2018 r. do dnia 12.04.2018 r.