Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o poromocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która weszla w życie w dniu 27 maja 2014 roku wprowadziła nowe instrumeny polityki rynku pracy min. pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie nowych miejsc pracy.

Pożyczki zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą finansowane z środków Funduszu Pracy , z przychodów z prywatyzacji (ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, które zgodnie z art.56 ust.3 ustawy z dnia 30sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu) oraz Unii Europejskiej.

Środkami na pożyczki zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego , pełni on również funkcje koordynatorka realizacji pożyczek.

Pożyczki udzielane są przez pośredników finansowych wybrani przez BGK.

Kto może ubiegać się o pożyczkę na podjęcie działalności?

O pożyczkę będą mogli wnioskować poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego , studenci ostatniego roku studiów oraz bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy.

Jakie są warunki udzielonej pożyczki?

Kwota pożyczki wynosi do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia a oprocentowanie stanowi w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat z możliwością skorzystania z 12 miesięcznego okresu karencji w jej spłacie.

Jaka jest forma zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki ?

Formą zabezpieczenia umowy jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i  ryzyka kredytowego , zamiast poręczenia dwóch osób może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.

Pożyczkobiorcy którym udzielono pożyczki mogą skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Takie usługi mogą być sfinansowane do wysokości 30 % przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej : http://www.bgk.com.pl/wws/do-kogo-zwrocic-sie-o-pozyczke-1, oraz http://www.wsparciewstarcie.info/ . Pośrednikiem finansowym w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (MRFP).

 

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/po%C5%BCyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/106