Poradnictwo zawodowe

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy adresowaną do dwóch grup odbiorców, zarówno bezrobotnych i poszukujących pracy, jak i pracodawców. Usługa ta świadczona jest zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Polega głównie na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca pracy, planowaniu rozwoju kariery zawodowej oraz w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia poprzez:
  • udzielanie informacji zawodowych;
  • udzielanie porad zawodowych;
  • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych informacji i porad zawodowych oraz szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
Podczas spotkań z zakresu informacji zawodowej bezrobotni i poszukujący pracy uzyskują, bądź wzbogacają swoją wiedzę na temat: podstawowych usług i instrumentów pracy, zawodów rynku pracy, ogólnej sytuacji na rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia, podejmowania własnej działalności gospodarczej, oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowej wymaganych od kandydatów do pracy, a także możliwości uczestnictwa w Targach Pracy, Giełdach Pracy oraz skorzystania z form aktywizacji zawodowej w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanych zarówno przez urzędy pracy, jak i przez podmioty inne, niż powiatowe urzędy pracy.W ramach porad zawodowych osoby bezrobotne otrzymują pomoc  w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca pracy, kwalifikacji zawodowych, a także wsparcie w planowaniu kariery zawodowej, odkrywaniu własnego potencjału zawodowego  oraz motywowaniu do podejmowania aktywności zawodowej. Efektem wsparcia jest nabycie przez bezrobotnych szeregu umiejętności, głównie motywacyjnych zwiększających ich szanse na rynku pracy, takich jak:  zwiększanie poczucia pewności siebie oraz wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, wzbudzenie motywacji do poszukiwania pracy, a także zwiększenie poczucia odpowiedzialności za rozwój osobisty i zawodowy.
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy polegają na zniwelowaniu deficytów w zakresie umiejętności poszukiwania pracy. Przeznaczone są dla osób, które: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu bądź, chcą powrócić na rynek po długim okresie braku aktywności zawodowej. W ramach szkoleń bezrobotni zdobywają przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne w lepszym radzeniu sobie na rynku pracy, takie jak: komunikacja interpersonalna i asertywność w poszukiwaniu pracy, poznanie wszystkich metod poszukiwania pracy oraz czynników warunkujących sukces w jej poszukiwaniu, prawidłowe sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, podanie), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i skutecznej autoprezentacji w czasie spotkania z pracodawcą, a także uświadomienie sobie znaczenia pracy w życiu człowieka.Pomoc pracodawcom w ramach poradnictwa zawodowego polega w szczególności na:
  •  doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy;
  •  wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/poradnictwo-zawodowe/41