Refundacja składki ZUS

REFUNDACJA SKŁADEK ZUS

Pracodawca, który:

  1. Zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz;
  2. Po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
    i
  3. Zawarł umowę przewidującą jednorazowe refundowanie kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnego.

    może otrzymać refundację składek na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i wypadkowe) w wysokości nie przekraczającej 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia określonych warunków.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/refundacja-skladki-zus/63