Stypendium za kontynuowanie nauki

STYPENDIUM  ZA KONTYNUOWANIE NAUKI

Stypendium za okres kontynuowania  nauki to forma wsparcia, która pomaga bezrobotnemu w zdobyciu kwalifikacji zawodowych lub w podniesieniu poziomu wykształcenia. Bezrobotny ubiegający się o stypendium musi spełniać następujące kryteria:

  • być osobą bez kwalifikacji zawodowych;
  • podjąć  naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy;
  • osiągać dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniający do świadczeń z pomocy społecznej.

Przyznane stypendium wypłacane jest przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki w wysokości 100% kwoty zasiłku dlabezrobotnych. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/stypendium-za-kontynuowanie-nauki/51