Zwrot kosztów przejazdu

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

Zwrot kosztów przejazdu jest instrumentem wspierającym podstawowe usługi rynku pracy. Przysługuje osobie, która uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę i na podstawie skierowania przez powiatowy urząd pracy:

  • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
  • podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • odbywa staż u pracodawcy;
  • wykonuje prace społecznie – użyteczne;
  • została skierowana na szkolenie;
  • została skierowana do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem jej zamieszkania;
  • została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego;
  • została skierowana na badania lekarskie lub psychologiczne

Zwrot kosztów przejazdu może być dokonywany z miejsc zamieszkania do miejsc, do których osoba dojeżdża i powrotu przez okres do 12 miesięcy. Przy dokonywaniu zwrotu uwzględnia się przede wszystkim przejazdy środkami komunikacji publicznej (bilety PKS – zwykły, PKP- II klasa, bilety komunikacji miejskiej). Zwrotowi podlegają koszty przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. braku dogodnego połączenia środkami komunikacji publicznej na danej trasie istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu własnym lub użyczonym środkiem transportu.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu/46